Garancija

Svaki artikal ima svoju važeću garanciju u različitom trajanju, ako se poštuju uslovi iz servisne knjižice - garancije.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji uredjaja na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz njega, ambalažu, originalni overeni garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrdjuje kupovina.

Osim toga, potrebno je navesti i detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera kompanije.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uredjaja, a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda postavljenim na web strani proizvodjača, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvodjaca.

Ukoliko kvar na uredjaju u garanciji nije moguće otkloniti u roku od 14 radnih dana od datuma prijema uredjaja na servis, korisniku će biti izdata potvrda kojom će moći da ostvari svoje pravo na zamenu uredjaja ili povraćaj novca.